Sign In

Köszönjük a 2016. évi felajánlásokat!

 

Kedves Látogató!

Támogassa adójának 1% -ával


A Brassai Sámuel Műszaki Középiskola Jövőjéért Alapítványt

 

Az alapítvány céljai:

A gazdasági átalakulást követően fokozott igény jelentkezik a társadalomban arra, hogy az ifjúság oktatásának, szakképzésének feladatát az erre hivatott intézmények a korszerű követelményeknek megfelelően akként végezzék, hogy a változó világ követelményeihez, sok esetben nehézségeihez rugalmasan alkalmazkodó, pályakezdő szakemberek lépjenek ki az életbe.

A Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola megfelelő nevelési-oktatási programmal rendelkezik, aminek megvalósításához anyagi forrásokra és többletlehetőségekre folyamatos igény jelentkezik. Támogatásra szorul maga az oktatási tevékenység, de ezen túlmenően az ifjúság nem szakmai szempontból való nevelése, közösségi életének szervezése és kialakítása, a jövőre való felkészítése oly módon, hogy a társadalomnak önálló életre alkalmas, kezdeményező és hazájukhoz hű tagjai legyenek.

A célok elérése érdekében támogatandó feladatként jelöli meg az Alapitó a következő területeket:

 • A tanulók nevelése, oktatása, képesség fejlesztése
 • A tanulók ismeretszerzési lehetőségeinek bővítése, különösen informatikai bázisok létrehozása útján és ezen területen való többletoktatás végzésével
 • A diákok kulturális programjainak, tevékenységének támogatása
 • Nemzeti és egyetemes kulturkincsünk megismertetésére irányuló oktatási és kulturális programok segítése
 • A tanulók önállóságának, önszervező mozgalmainak elősegítése, érdekképviseletük kialakítása, támogatása
 • A gyermek és ifjúságvédelem fejlesztése
 • Hátrányos helyzetű tanulók segítése
 • Az egyetemes emberi és állampolgári jogok megismertetése, ezen területen az ismeretek folyamatos bővítése
 • Nemzetközi kapcsolatok fenntartása, újak létrehozása
 • Az idegen nyelv tanulásának előmozditása, a tanulást, oktatást segítő eszközök beszerzése, tanulók személyes fejlődését biztosító programok támogatása
 • A diákok és az iskola dolgozóinak egészségmegőrzését szolgáló programok szervezése
 • Az iskola oktatási programjának tárgyi eszközökkel való ellátottságának javítása, előmozdítása
 • Az európaiság gondolatának terjesztése

A közhasznú jellegű tevékenység:

 • nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • kulturális tevékenység,
 • kulturális örökség megóvása,
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

Amennyiben támogatásunk mellett dönt, szíveskedjék az alábbi adatokat figyelembe venni:

Az alapítvány adószáma: 18555770-1-09

Az alapítvány számlaszáma: OTP 11738008-20804655

Az alapítvány neve:

A Brassai Sámuel Műszaki Középiskola Jövőjéért Alapítvány

Az alapítvány címe: 4029 Debrecen, Víztorony utca 3.

 

A 2014. évi felajánlások által befolyt összegből az iskolai rendezvények színvonalasabb lebonyolításához, egy YAMAHA keverő-erősítőt és az iskola vezeték-nélküli hálózatának fejlesztése céljából 9db Wifi router és 1 db kültéri antenna került megvásárlásra.


Köszönjük megértő támogatását és segítségét!

 

Debrecen, 2017. január 1.

Kovács Imre
a Kuratórium elnöke

Facebook Youtube