Sign In

​​​​​​Dokumentumok​​


Szervezeti és Működési Szabályzat.pdf

Pedagógiai Program.pdf

Házirend.pdf

tanevrend2016-17.pdf

Önértékelési szabályzat.pdf

Térítési díjak: 229/2012. (VIII.28.) a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló Kormány rendelet alapján kerül meghatározásra
229/2012. Korm. rendelet

Gimnázium és Szakközépiskola
Óratervek:
Általános profilú osztály 2013/2014-es tanévtől kezdve, az új NAT szerinti felmenő rendszerben
Idegen nyelv profilú osztály 2013/2014-es tanévtől kezdve, az új NAT szerinti felmenő rendszerben
Informatika profilú osztály 2013/2014-es tanévtől kezdve, az új NAT szerinti felmenő rendszerben
Gépész szakközépiskolai osztály 2013/2014-es tanévtől kezdve, felmenő rendszerben
Kerettantervi tananyag teljesítésének elemzése

Helyi tantervek:
Irodalom
Biológia Társadalomismeret
Magyar nyelv
Földünk és környezetünk Emberismeret és etika
Matematika Testnevelés és sport
Bevezetés a filozófiába
Történelem Informatika Osztályfőnöki
Angol nyelv
Ének-zene Elektrotechnika
Német nyelv
Rajz és vizuális kultúra
Önismeret
Kémia Mozgókép és médiaismeret
Műszaki ábrázolás
Fizika Művészetek


Helyi tantervek az új NAT szerinti felmenő rendszerben:

AngolInformatikaOrosz nyelv
BiológiaKémiaOsztályfőnöki
Életvitel és gyakorlat
Magyar nyelv és irodalom
Testnevelés
Ének-zeneMatematikaTörténelem
EtikaMozgókép és médiaismeretVizuális kultúra
FizikaMűvészetek
FöldrajzNémet

Statisztikai mutatók:

Kompetencia mérések eredményei.pdf

Tanulók le- és kimaradásával kapcsolatos adatok.pdf

Szakmai és érettségi vizsgák eredményei.pdf

Tanulói létszámadatok.pdfFacebook Youtube