Sign In

Szakképzés​

Beiskolázás érettségi utáni szakmai képzésre 13. és 15. évfolyamra

A beiskolázás feltétele a középiskolai négy évfolyam eredményes befejezése, érettségi bizonyítvány, a köznevelési törvényben előírt korhatár és az egészségügyi alkalmasság.

Választható szakmáink
 • Autószerelő
 • Autóelektronikai műszerés
 • CAD-CAM informatikus
 • Elektronikai technikus
 • Mechatronikai technikus
 • Műszaki Informatikus
 • Szállítmányozási ügyintéző
 • Autótechnikus (ráépülés)

A szakmai tevékenységek bemutatása

54 525 02 Autószerelő

 • karbantartást végez
 • felméri, előkészíti a járművet műszaki állapot és átalakíthatóság szempontjából
 • üzembe helyezi és beszabályozza a beépített rendszert
 • magas szintű járműdiagnosztikát végez
 • elkészíti, kitölti a munkavégzéshez szükséges dokumentumokat
 • autóbontó, -karbantartó és -ápoló feladatokat lát el
 • műszaki vizsgára felkészíti a gépjárművet
 • állapotfelmérést, környezetvédelmi vizsgálatot végez
 • gépjárművet javít
 • elvégzi a gépjármű időszakos szervizelését, felülvizsgálatát


54 525 01 Autóelektronikai műszerész

 • beszereli az utólagos elektromos és elektronikai felszereléseket
 • diagnosztizálja a gépjármű elektromosan és elektronikusan irányított berendezéseit
 • elvégzi a szükséges javítást, ellenőrzi a javítás minőségét
 • gépjármű-villamossági részegységeket felújít, vizsgál és javít
 • a gépjárművek elektronikusan irányított rendszereit vizsgálja és javítja
 • munkája során alkalmazza a korszerű számítástechnikai eszközöket54 481 01 CAD-CAM informatikus

 • számítógépeket kezel, szoftvereket használ
 • műszaki ismereteket alkalmaz
 • CNC-vezérlésű szerszámgépeket kezel
 • számítógéppel segített tervezési (CAD) feladatokat végez
 • számítógéppel segített gyártástervezést (CAM) végez54 523 02 Elektronikai technikus

 • elektrotechnikai és elektronikai számításokat végez
 • villamos kapcsolásokat értelmez, villamos méréseket végez
 • áramköröket éleszt, az áramkör működését ellenőrzi, és javításokat végez
 • elektronikai áramköröket épít, üzembe helyezi, és működteti az áramkört
 • ipari gyártórendszereket üzemeltet, karbantart, műszeres hibakeresést végez és irányít
 • kijavított áramkör működését méréssel ellenőrzi, irányítástechnikai rendszereket programoz
 • PLC programot ír, programot módosít grafikus és szöveges programnyelveken
 • mikrovezérlőket (PIC-et) használ, mechatronikai rendszereket működtet54 523 04 Mechatronikai technikus

 • mechatronikai rendszereket, gépeket programoz, karbantart
 • dokumentáció alapján programozási feladatot végez
 • ipari gyártórendszereket, gépeket üzemeltet
 • mechatronikai rendszereket, -elemeket üzemeltet, illetve szerel
 • elektromos-, pneumatikus-, hidraulikus irányításokat felépít és tesztel
 • mechatronikai berendezések javítását végzi
 • munkarendet tervez és irányít
 • mechatronikai részrendszereket állít elő
 • gépek és rendszerek alkotórészeit építi össze54 481 05 Műszaki informatikus

 • számítógépeket kezel, szoftvereket használ
 • munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez
 • projekteket tervez és értékel
 • informatikai ismereteket alkalmaz
 • megvalósíthatósági tanulmányt készít
 • menedzsment feladatokat végez
 • kiválasztja, üzemeli, felügyeli az informatikai rendszert
 • üzembe helyezést, bővítést végez
 • számítógépes vezérlési szabályzási rendszereket programoz
 • adatátviteli rendszereket telepít54 841 04 Szállítmányozási ügyintéző

 • kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel
 • kiválasztja a legalkalmasabb árutovábbítási, fuvarozási módot, megtervezi az útvonalat
 • elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét
 • kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelő szállítmánybiztosítási ajánlattal
 • információkkal látja el a fuvarozókat
 • ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat

Facebook Youtube